MEDLEMS INFO

 

 

Förslag på att besöka Pythagoras industri museum

i Nortälje.

*

Önskan från äldreboendet i Österbybruk

att en fin dag få åka i bilarna igen som förra åtet.

*

Fika kvällar vid klubblokalen m.m.

(kommer att planeras på medlemsmötet 16/4)

*

Medlemslistor med telefonnr finns hos Lillemor

för dem som vill ha. Hör av er 0739 184201